Anmälan till utbildning och seminarium

Anmälan till utbildning och seminarium 2018-12-11T21:56:47+00:00

Välj kurs/seminarium

Företaget har Plus- eller Totalabonnemang hos Nyckeltalsinstitutet, därför får jag 10% rabatt.

Jag vill veta mer om Nyckeltalsinstitutets tjänster!

Kontaktuppgifter

Fakturaadress

Personalekonomi 10 – 11 april 2019

Alternativkostnad, ekonomisk argumentation & schabloner inom HR!

Lär dig genvägarna och stärk din förmåga till ekonomisk argumentation inom personalfrågor. Träna dig i att räkna på olika personalåtgärder, till exempel kompetensutveckling, omorganisation, alternativkostnader m.m.

Innehåll
Ekonomiska förhållningssätt när det gäller personalfrågor.
Viktiga schabloner för överslagsräkning.
Metoder för kalkylering.
Praktiska tillämpningar, till exempel arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering och kompetensutveckling.