Tjänster

Tjänster 2018-02-27T08:53:45+00:00
2018-12-11T22:20:25+00:00

Nyckeltalsduken

”Det vi pratar om, det gör vi - om vi mäter” Citat Professor Bino Catasús
Personalekonomiska nyckeltal visar VAR på kartan vi är och VART vi bör gå. För att ta de rätta besluten och göra rätt prioriteringar behöver vi ha en dialog kring HUR vi bör göra. Nyckeltalsduken lotsar oss genom ett flertal frågeställningar som avslutas i en konkret HANDLINGSPLAN.