Produkter

Produkter 2018-04-23T07:13:22+00:00
2018-12-11T22:16:45+00:00

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI®

Spegla arbetsvillkoren i din organisation
Attraktiv Arbetsgivarindex AVI beskriver arbetsvillkoren i din organisation – ur medarbetarnas perspektiv. Utgångspunkten är att goda arbetsvillkor leder till trivsel och effektivitet. Dessutom ökar organisationens möjligheter att attrahera nya medarbetare. I Attraktiv Arbetsgivarindex AVI så hjälper vi dig att bearbeta och presentera 25 nyckeltal.

2018-12-11T22:17:27+00:00

Jämställdhetsindex JÄMIX®

Spegla jämställdheten i din organisation
Jämställdhetsindex, JÄMIX, visar hur jämställdheten ser ut i din organisation JÄMIX är framtaget i samverkan med tidigare Jämställdhetsombudsmannen och nyckeltalen belyser viktiga aspekter på jämställdhet. I Jämställdhetsindex JÄMIX hjälper vi dig att bearbeta och presentera 21 nyckeltal inom jämställdhets- området. Nio av nyckeltalen sammanställs också i ett index.

2018-12-11T22:17:56+00:00

Hälsoindex

Hälsoindex – mäter hälsan i företaget!
Hälsoindex innehåller 9 nyckeltal som på ett enkelt och övergripande sätt presenterar hälsoläget hos medarbetarna i organisationen. Varje nyckeltal värderas och poängsätts på en skala mellan 1 – 20 poäng, resultatet redovisas i en rapport med jämförelser med andra företag och organisationer samt med den egna organisationen över tid.

2018-12-11T22:18:26+00:00

Nyckeltal utländsk bakgrund

Kartlägg "mångfalden" i din organisation.
Nyckeltalsinstitutet har tagit fram personalekonomiska nyckeltal, som kartlägger utländsk bakgrund i företaget/organisationen. Mångfald innebär många olika faktorer och därför har vi valt att benämna våra nyckeltal med "Utländsk bakgrund", för att förtydliga vad det är vi kan kartlägga genom personalekonomiska nyckeltal.

2018-12-11T22:18:58+00:00

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport i årsredovisningen - nytt EU-direktiv
Från och med januari 2017 gäller ett nytt och viktigt EU-direktiv som resulterat i en lag SFS 2016:947 som styr ändringar i årsredovisningslagen. Ändringarna innebär att företag och ideella ska upprätta en hållbarhetsrapport i årsredovisningen med icke-finansiella upplysningar inom fyra områden.