Produkter & Tjänster

Produkter & Tjänster 2018-01-02T11:00:03+00:00
2018-12-11T22:16:45+00:00

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI®

Spegla arbetsvillkoren i din organisation
Attraktiv Arbetsgivarindex AVI beskriver arbetsvillkoren i din organisation – ur medarbetarnas perspektiv. Utgångspunkten är att goda arbetsvillkor leder till trivsel och effektivitet. Dessutom ökar organisationens möjligheter att attrahera nya medarbetare. I Attraktiv Arbetsgivarindex AVI så hjälper vi dig att bearbeta och presentera 25 nyckeltal.

2018-12-11T22:17:27+00:00

Jämställdhetsindex JÄMIX®

Spegla jämställdheten i din organisation
Jämställdhetsindex, JÄMIX, visar hur jämställdheten ser ut i din organisation JÄMIX är framtaget i samverkan med tidigare Jämställdhetsombudsmannen och nyckeltalen belyser viktiga aspekter på jämställdhet. I Jämställdhetsindex JÄMIX hjälper vi dig att bearbeta och presentera 21 nyckeltal inom jämställdhets- området. Nio av nyckeltalen sammanställs också i ett index.

2018-12-11T22:17:56+00:00

Hälsoindex

Hälsoindex – mäter hälsan i företaget!
Hälsoindex innehåller 9 nyckeltal som på ett enkelt och övergripande sätt presenterar hälsoläget hos medarbetarna i organisationen. Varje nyckeltal värderas och poängsätts på en skala mellan 1 – 20 poäng, resultatet redovisas i en rapport med jämförelser med andra företag och organisationer samt med den egna organisationen över tid.

2018-12-11T22:18:26+00:00

Nyckeltal utländsk bakgrund

Kartlägg "mångfalden" i din organisation.
Nyckeltalsinstitutet har tagit fram personalekonomiska nyckeltal, som kartlägger utländsk bakgrund i företaget/organisationen. Mångfald innebär många olika faktorer och därför har vi valt att benämna våra nyckeltal med "Utländsk bakgrund", för att förtydliga vad det är vi kan kartlägga genom personalekonomiska nyckeltal.

2018-12-11T22:18:58+00:00

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport i årsredovisningen - nytt EU-direktiv
Från och med januari 2017 gäller ett nytt och viktigt EU-direktiv som resulterat i en lag SFS 2016:947 som styr ändringar i årsredovisningslagen. Ändringarna innebär att företag och ideella ska upprätta en hållbarhetsrapport i årsredovisningen med icke-finansiella upplysningar inom fyra områden.

2018-12-11T22:20:25+00:00

Nyckeltalsduken

”Det vi pratar om, det gör vi - om vi mäter” Citat Professor Bino Catasús
Personalekonomiska nyckeltal visar VAR på kartan vi är och VART vi bör gå. För att ta de rätta besluten och göra rätt prioriteringar behöver vi ha en dialog kring HUR vi bör göra. Nyckeltalsduken lotsar oss genom ett flertal frågeställningar som avslutas i en konkret HANDLINGSPLAN.