Konsultuppdrag

2018-12-11T22:19:43+00:00

konsultuppdrag Nyckeltalsinstitutet

Anlita oss som konsulter för Nyckeltal

Vi arbetar dagligen med utmaningar, problemlösning och kreativa processer, främst inom HR och med olika ledningsgrupper. Våra expertområden inom HR business, personalekonomi, företagsekonomi, strategiskt HR arbete, jämställdhet och mångfald, ger oss möjlighet att ge stöd i ett antal olika former. Med hjälp av någon av våra konsulter kan du till exempel få en facilitator till den viktiga workshopen, en projektledare till förändringsarbete, en analytiker och statistiker som hjälp till HR arbetet eller en mentor till den nya projektledaren.

kaffebord_2000

Behöver ni hjälp?

Vill du veta mer eller boka tid för möte för diskussion om upplägg?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

People Plan Dialogue

2019-01-30T09:27:20+00:00

1.Nyckeltalsduken

”Det vi pratar om, det gör vi – om vi mäter”

Citat Professor Bino Catasús

Personalekonomiska nyckeltal visar VAR på kartan vi är och VART vi bör gå. För att ta de rätta besluten och göra rätt prioriteringar behöver vi ha en dialog kring HUR vi bör göra. Pepople Plan Dialogue lotsar oss genom ett flertal frågeställningar som avslutas i en konkret HANDLINGSPLAN.

Att arbeta med dialogdukar är en uppskattad metod som skapar stora möjligheter till interaktion och engagemang. Resultatet är beroende av aktiv medverkan från samtliga deltagare. Denna metod är väl prövad under många år och i skiftande sammanhang och fungerar mycket bra.

Metodiken i Pepople Plan Dialogue, bygger på att man i en grupp med 3-6 personer, aktivt arbetar tillsammans och involverar alla i gruppen. Arbetet utgår från Pepople Plan Dialogue med tydliga uppgifter och frågor. Instruktioner, uppgifter och frågor är skrivna med text vänd utåt så att alla i gruppen på ett naturligt sätt kan läsa, förklara för de övriga i gruppen och göra noteringar. Gruppen följer instruktionerna och löser de uppgifter som ingår.

Pepople Plan Dialogue – en dialogduk med frågor

Nyckeltalsinstitutet har tagit fram Pepople Plan Dialogue, som innehåller tre frågeområden för gruppen att arbeta igenom. Alla lösningar och svar kräver dialog och engagemang. Därmed blir deltagarna samtidigt gemensamt ansvariga för resultatet. Pepople Plan Dialogue används även som ett stort anteckningsblock vilket innebär att alla svar förs in på duken enligt de instruktioner som framgår. Anteckningarna på dialogduken sammanställs och utgör sedan underlag för det fortsatta arbetet.

Samtidigt som anteckningarna är viktiga för kommande arbete, så konstaterar många som arbetat med dialogdukar, att det är de goda och medvetandegörande samtalen som haft störst betydelse.

Arbetet med Pepople Plan Dialogue skapar en ökad förståelse för organisationens verksamhet där nyckeltalen kopplas till verksamhetsmål och strategier. Detta skapar i sin tur en förstärkt vi-känsla i organisationens utvecklingsarbete.

Vill du veta mer om Pepople Plan Dialogue och hur denna metodik kan stärka arbetet med HR nyckeltalen och verksamhetsstyrningen?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

Workshop

2018-12-11T22:21:08+00:00

workshop personalekonomi HR nyckeltal

En workshop kan vara rätt väg att gå!

Varje företag och organisation har sina egna interna behov av kompetensutveckling i olika former. Därför erbjuder vi på Nyckeltalsinstitutet möjligheten att specialanpassa  en workshop för just er verksamhet.
Det innebär att workshopen skräddarsys för att passa er verksamhets specifika behov och mål samt anpassas efter deltagarnas kunskapsnivå och roll.

En workshop kan handla om:

 1. HR Business
 2. Jämställdhetsarbete
 3. Strategiska nyckeltal
 4. Ekonomisk argumentation
 5. Hälsoekonomi

Våra kunskaper och expertisroller finns främst inom HR och Ekonomi.

Vad är ert behov?

Är du i behov att att ta fram beslutsunderlag, kartlägga, välja ut nyckeltal eller räkna på aktiviteter?

Vill du veta mer eller boka tid för möte för diskussion om upplägg?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

Rapporter

2018-04-26T14:49:12+00:00

Andra rapporter

 • HBTQ Rapport 2015

  Nyckeltalsinstitutet har under våren 2015 genomfört en enkätundersökning som kartlägger hur ett antal svenska företag och organisationer arbetar med HBTQ-frågor.


 • Kandidatuppsatsen ”Tal om personal-snack,siffror eller styrverktyg?”

  Visar hur personalnyckeltal fungerar som styrverktyg i strategiskt personalarbete på central och lokal nivå i kommunal verksamhet. Sofia Friberg, Anni Kolokotroni och Evelina Rickfält har gjort kvalitativa intervjuer inom Stockholms stad och dragit slutsatsen av det empiriska materialet, att personalnyckeltal ofta men inte alltid. Men de bidrar till diskussion och synliggörande.

 • Vinster med att förebygga ohälsa

  Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?
  Läs Anders Johréns rapport, gjord på uppdrag av Hjärnkoll Mars 2013.

 • Revisionens roll i bolagsstyrningen

  Forskarrapport skriven av Bino Catasús, professor i redovisning och revision, Stockholms universitet, Niclas Hellman, tillförordnad professor i extern redovisning och finansiell analys, Handelshögskolan i Stockholm, och Christopher Humphrey, professor i redovisning, Manchester Business School, University of Manchester. På uppdrag av SNS vars syfte är att belysa revisionens förutsättningar och utmaningar med utgångspunkt i internationell forskning och aktuella svenska exempel.

 • What gets measured gets done

  Hur är det egentligen?

  Läs Professor Bino Catasús forskning om ordspråket

Våra böcker

2018-12-12T13:09:50+00:00

Botanisera i våra utgivna böcker, beställ här!

Beställ här

Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi

Boken ”Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi för individ, organisation och samhälle” (2012) vänder sig till dig som är intresserad av hälsoinsatser och en hälsofrämjande organisation. Boken innehåller bland annat samband mellan livsstil, arbetsförmåga och företagsekonomi.

Författare är Gunnar Andersson, doktor i medicinsk vetenskap från HPI och Anders Johrén, ekonom och nyckeltalsexpert på Nyckeltalsinstitutet.

Boken är utgiven av HPI Health Profile Institute. ISBN: 978-91-637-1793-2

Boken finns att beställa via Nyckeltalsinstitutet.

Pris: 265 :- exklusive porto och moms.

Beställ här

Boken om personalekonomi

I ”Boken om personalekonomi” (2012) får du svar på frågor som:
-Vad är personalekonomi?
-Hur används personalekonomiska kalkyler?
-Vad är personalekonomisk verksamhetsstyrning?
-Hur kommuniceras personalekonomi?

Författare: Professor Bino Catasús, docent Olle Högberg och Anders Johrén, Nyckeltalsinstitutet.

”Boken om personalekonomi” går att beställa från Nyckeltalsinstitutet.

Boken har ISBN: 978-91-47-08717-4

Pris: 280:- exklusive porto och moms.

Beställ här

Boken om nyckeltal

I ”Boken om nyckeltal” (2017) får du svar på frågor som:

Vad har nyckeltal med strategi att göra?

Vilka nyckeltal är bäst att använda för att styra mot framgång?

Vad är viktigt att se upp med när nyckeltalen ska konstrueras?

Hur kan nyckeltalen användas för jämförelser – över tiden eller med andra organisationer?

Författare: Bino Catasús, Olle Högberg och Anders Johrén.

”Boken om nyckeltal” går att beställa från Nyckeltalsinstitutet.

Boken har ISBN: 9789147112005

Pris: 280 :- exklusive porto och moms.

Beställ här

Personalekonomi idag

I den här helt omarbetade upplagan finns pedagogiska modeller och konkreta exempel för hur man gör beräkningar på företagets viktigaste resurs – medarbetarna.

Vad kostar egentligen en hög personalomsättning, friskvård eller sjukfrånvaro? Kan man beräkna värdet av bra rekrytering eller synliggöra personalen i den ekonomiska redovisningen? Går det över huvud taget att räkna på personal?

Författare: Anders Johrén och Ulf Johansson.

”Personalekonom idag” går att beställa från Nyckeltalsinstitutet.
Boken har ISBN: 978-91-47-12254-7.

Pris: 265:- exklusive porto och moms.

Beställ här

Drömarbetsgivaren

De 10 budorden för att få medarbetare att vissla hela vägen till jobbet.

En handbok för chefer som vill bli förstahandsvalet hos dagens, samt morgondagens, medarbetare.

Författare: Svante Randlert.

”Drömarbetsgivaren” går att beställa från Nyckeltalsinstitutet.
Boken har ISBN: 978-91 88193 54 4

Pris: 250:- exklusive porto och moms.

Bokbeställning

Kontaktuppgifter

Fakturaadress

Frakt + moms tillkommer