Hälsoindex

Hälsoindex 2018-12-11T22:17:56+00:00

Project Description

halso_stor

Hälsoindex – mäter hälsan i företaget!

Hälsoindex innehåller 9 nyckeltal som på ett enkelt och övergripande sätt presenterar hälsoläget hos medarbetarna i organisationen. Varje nyckeltal värderas och poängsätts på en skala mellan 1 – 20 poäng, resultatet redovisas i en rapport med jämförelser med andra företag och organisationer samt med den egna organisationen över tid. Genom att kartlägga hälsostatusen med hjälp av hälsoindex kan du bedriva ett målinriktat hälsoarbete och styra verksamheten mot största möjliga framgång.

Följande nio nyckeltal ingår i Hälsoindex:

1. Frisktal
2. Sjukfall
3. Rehabinflöde
4. Rehabrisk
5. Rehabresultat
6. Korttidssjukfrånvaro
7. Långtidssjukfrånvaro
8. Friskvård
9. Arbetsmiljöarbete

För att säkerställa jämförelser mellan olika organisationer och företag, har Nyckeltalsinstitutet satt samman en förklaring med definitioner för rapportering av indata.

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

Project Details