Attraktiv Arbetsgivarindex AVI®

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI® 2018-12-11T22:16:45+00:00

Project Description

Attraktiv Arbetsgivarindex

Spegla arbetsvillkoren i din organisation

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI beskriver arbetsvillkoren i din organisation – ur medarbetarnas perspektiv. Utgångspunkten är att goda arbetsvillkor leder till trivsel och effektivitet. Dessutom ökar organisationens möjligheter att attrahera nya medarbetare.

I Attraktiv Arbetsgivarindex AVI så hjälper vi dig att bearbeta och presentera 25 nyckeltal inom områdena personalstruktur, HR aktiviteter, personalreaktioner och verksamhetsresultat. Nio av nyckeltalen sammanställs också i ett index där resultaten i din verksamhet jämförs med andra deltagande företag och organisationer. Du får också en historisk bild av utvecklingen över tid och det finns möjlighet att bryta ner mätningen på avdelningsnivå och få en intern jämförelse.

Spindeldiagram Nyckeltalsinstitutet

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

De nio nyckeltal som ingår i Attraktiv Arbetsgivarindex är

  1. Tillsvidareanställningar
  2. Genomsnittslön
  3. Karriärmöjlighet
  4. Kompetensutveckling
  5. Övertid
  6. Korttidssjukfrånvaro
  7. Personalansvar
  8. Långtidssjukfrånvaro
  9. Avgångar

Project Details