Historia

Historia 2017-12-06T23:02:56+00:00

Nyckeltalsinstitutet – en storytelling i fyra faser

glob-blad

I början var språket

Vi började 1996 med en ambition att vi ville skapa ett gemensamt språk för framförallt HR-folk. Under våra möten med praktiker märkte vi att de inte kunde jämföra sina situationer annat än med anekdotiska berättelser eftersom företagen och organisationerna hade utvecklat egna definitioner på t.ex. sjukfrånvaro, utbildningsinsatser och personalomsättning. Vår ambition var att skapa en slags svensk standard för att mäta och rapportera HR-nyckeltal så att vi kunde börja dialogerna med en bild av nuläget som vi var någorlunda överens om.

Vi fick genast med oss nästan ett 100-tal företag och organisationer och det märktes att det fanns ett behov av att skapa en slags utgångspunkt för att kunna tala om frågor om personalfrågor. Vi har över tiden utvecklat nyckeltal inom ett antal områden (jämställdhet, arbetsvillkor, mångfald och hälsa) och med hjälp av nyckeltalen kan man inom och mellan organisationer börja föra en dialog om det man anser vara viktigt.

Sen kom index…

Vår erfarenhet från de första fem åren var att, även om de definitioner vi hade utvecklat tillsammans med våra kunder var en bra start på en dialog, behövdes det ibland något mer. Vår erfarenhet är alltså att det först behövs en slags byråkratisering (”ordning och reda”) när man mäter och i nästa skede behövs det något som kan tolkas intutitivt. Efter diskussioner med ett par av våra kunder presenterade vi Attraktivarbetsgivarindex, AVI år 2001. AVI är en korg av nyckeltal som värderas utifrån de anställdas perspektiv. Nyckeln till index är att välja ett perspektiv från vilket man ser på nyckeltalen. Efter AVI följde Jämställdhetsindex, JÄMIX och Hälsoindex, som har ambitionen att skapa en förutsättning för organisationen och företaget att inte bara starta dialogen utan också reagera på nyckeltalskorgen genom att jämföra över tid och – inte minst – att jämföra med andra.

… och vi började nyckeltala…

Det är mycket som händer i en organisation och – om möjligt – verkar det vara mer och mer som händer. I en sådan situation tror vi att det är speciellt viktigt att arbeta med nyckeltal. Nyckeltal kan användas i organisationens lärprocess, kan stödja strategiska val och hjälpa till att fästa uppmärksamhet på de delar där organisationen behöver sätta speciellt fokus. De senaste åren har vi arbetat mycket med att utveckla presentationsformer och att beräkna samband mellan nyckeltal. I flera av de områden som vi erbjuder nyckeltal har siffrorna nu existerat i flera år och det är då kommunikation av siffrorna (presentationsform, jämförelse, avvikelser etc.) spelar en allt större roll.

… om de saker som faktiskt är viktigast

Det credo som Nyckeltalsinstitutet bygger på är: ”Personalen är FAKTISKT den viktigaste resursen”. Detta credo har lett oss till att utveckla nyckeltal, nyckeltalsindex och att sammanställa mätningar för att ställa den viktigaste resursen i strålkastarljuset. I framtiden ser vi att detta också innebär att all slags ekonomisk information bör samlas in och presenteras på ett sådant sätt att det viktigaste i all typ av verksamhet mobiliserar handling inom ramen för de frågor som är av störst vikt. Det gäller således inte bara personalnyckeltal utan all sorts ekonomisk information. Ibland kan nyckeltalen vara den dyrk som öppnar upp för lärande och prioriteringar och ibland kan nyckeltalen just sätta igång ett nyckeltalande så att organisationen fortsätter att arbeta mot att bli bättre. Den ambitionen har vi och den ambitionen tror vi att våra kunder har också.

Text: Professor Bino Catasús