Nyckeltalsdagen 2018

Nyckeltalsdagen 2018 2018-04-27T08:16:36+00:00
Placering Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex®
Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX®
Bästa Hälsoindex
1 Jernhusen AB, Specialfastigheter AB och Miljöförvaltningen Stockholm stad  Post & Telestyrelsen Länsförsäkringar AB och Storstockholms Brandförsvar, Dagtid