Nyckeltalsdagen 2017

Nyckeltalsdagen 2017 2017-12-06T23:02:55+00:00
Placering Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex®
Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX® samt mest Hållbara Arbetsvillkor
Bästa Hälsoindex
1 Humlegården Fastigheter AB och Kemikalieinspektionen  Post & Telestyrelsen Vinnova