Excel för HR 22 november

Excel för HR 22 november

Utnyttja kraften i Microsoft Excel – arbeta snabbare och effektivare!

Microsoft Excel är den mest använda programvaran för lagring, bearbetning och analys av data. Under en halvdag går vi på djupet i metoder för databearbetning, dataanalys, tabellering och grafritning i Excel. Kursen tar avstamp i grundläggande funktioner men lämpar sig också för dig som kan grunderna och vill vidareutveckla dina kunskaper i Excel.

Ur innehållet:

  • Effektiv datainmatning och strukturering
  • Datakvalitetskontroll
  • Sortering och filtrering
  • Funktioner för beräkningar
  • Absoluta och relativa cellreferenser
  • Villkorssatser
  • Klassindelning av värden
  • Grafer
  • Pivottabeller
  • Databearbetning

Ange i anmälan din tidigare erfarenhet av Excel och om du har önskemål om funktioner i Excel som du skulle vilja veta mer om.

Anmälan och pris

Halvdagsutbildning i excel för HR á 4 500: – exklusive mervärdeskatt.

Plats: meddelas senare, centralt i Stockholm.

Datum och tid:

Torsdag 22 november 2018

kl 13.00 – 17.00

Anmälan är bindande men kan överlåtas. Antalet platser är begränsat.

Anmäl dig här!

2018-10-11T13:16:51+00:00