Arbetsmiljö i praktiken – skapa bättre hälsoekonomi! 7 mars 2019

Arbetsmiljö i praktiken – skapa bättre hälsoekonomi! 7 mars 2019

En heldagsutbildning med radarparet i arbetsrätt och ekonomi:

Advokat Louise D´Olwia och Anders Johrén, nyckeltalsexpert på Nyckeltalsinstitutet.

Louise ger deltagarna en praktisk genomgång av det regler som gäller inom arbetsmiljöområdet för dig som arbetsgivare och chef.
Utbildningen utgår från den bok som ingår som kurslitteratur och givit sitt namn till utbildningen: Arbetsmiljö i praktiken, författare Louise D´Oliwa.

Dagen omfattar det juridiska ramverket kring systematiskt arbetsmiljöarbete, förbud och åtgärder kvid diskriminering och trakasserier, uppsägning p g a av personliga skäl samt avskedande.

Anders Johréns pass handlar om den grundläggande personalekonomin inom arbetsmiljö och hälsoarbete.
Ekonomiska argumenten för insatser gällande en bättre hälsostatus, genom en hälsosammare arbetsmiljö och livsstil.
People Analytics inom arbetsmiljö och hälsa – vad är det? Viktigaste nyckeltalen inom HR att ha ordning på – hur ser de ut?
Innehåll

  • Rättsligt ramverk inom arbetsmiljö
  • Uppsägningar och avsked
  • Hälsoekonomi
  • Fysisk hälsostatus och ekonomisk argumentation
  • Ekonomisk styrning och uppföljning av hälsofrågor

Anmälan och pris

Endagsutbildning Arbetsmiljö i praktiken – skapa bättre hälsoekonomi!
 á 6 400: – exklusive mervärdeskatt.
I priset ingår: dokumentation, kurslitteratur ”Arbetsmiljö i praktiken” författare Louise D´Oliwa, samt lunch och kaffe.

Plats: meddelas senare, centralt i Stockholm.

Datum och tid:

Torsdag 7 mars 2019

kl 09.30 – 16.30 Frukost serveras från kl 09.00.

Anmälan är bindande men kan överlåtas. Antalet platser är begränsat.

Anmäl dig här!

2018-12-21T06:51:34+00:00