kvinna_rod_1500_500
spring_1170_390
ansikten_1500_500

Aktivitetsbaserade arbetsplatser – hatade och älskade

Världen över arbetar företag i alla storlekar med att förstå fördelarna med att implementera aktivitetsbaserade arbetsplatser. För många företag blir tanken av ett aktivitetsbaserat kontor alltmer tilltalande och på senare tid har stora organisationer gått [...]

Pris till Sveriges bästa arbetsgivare gällande faktiska arbetsvillkor

Årets pristagare blev:

Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex®:
Humlegården Fastigheter AB och Kemikalieinspektionen

Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX® samt mest Hållbara Arbetsvillkor:
Post & Telestyrelsen

Bästa Hälsoindex:
Vinnova

Bilden från vänster.
Anna Dyhre, moderator. Dan Sjöblom, GD PTS, Anneli Jansson VD och Marie Edling Humlegården Fastigheter AB, Nina Cromnier GD Kemikalieinspektionen, Marlen Sibbel-Becker och Karolina Linór Källåker Vinnova.
Fotograf: Elin Ekström

Nyckeltalsinstitutet i Almedalen 4 juli!

Digitaliseringens hälsoeffekter i arbetslivet

Har du koll på hur digitaliserad du är och hur det hänger ihop med hälsoaspekterna i arbetslivet?

Nyckeltalsinstitutet är i Almedalen för att belysa hälsoaspekter av digitaliseringen kopplat till möjligheterna att jobba mer flexibelt för att kunna kombinera arbetsliv och privatliv. Samtidigt syns tecken på att många inte klarar de gränssättningar som behövs och vi kan konstatera fortsatt ökande ohälsotal i svenskt arbetsliv.

Läs mer här

Arbetsrätt möter personalekonomi 18 oktober

En unik utbildning som kombinerar de viktiga områdena arbetsrätt och personalekonomi. Advokat Louise D´Oliwa och Anders Johrén, personalekonomisk expert, Nyckeltalsinstitutet, ger praktiskt stöd och vägledning kring olika situationer där skillnaden mellan att göra rätt och fel kan vara en miljonkronorsfråga. Läs mer om utbildningen här!

havet_stranden_365

Utbildningar och seminarier

Nyckeltalsinstitutet arrangerar utbildningar och seminarier inom områdena personalekonomi, rekryteringsekonomi och nyckeltal. Våra lärare och våra arrangemang får höga betyg från deltagarna, vilket vi är mycket glada över. Vi vänder oss också…

Läs mer om utbildningar och seminarier

workshop_365_200

Om Nyckeltalsinstitutet

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och …

Läs vidare om Nyckeltalsinstitutet

jamstalldhet_365

Produkter & tjänster

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI® beskriver arbetsvillkoren i din organisation – ur medarbetarnas perspektiv. Utgångspunkten är att goda arbetsvillkor leder till trivsel och effektivitet. Dessutom ökar organisationens möjligheter att…

Läs om vad vi erbjuder