Hem 2018-10-30T06:23:26+00:00
Attraktiv Arbetsgivarindex
Jämställdhetsindex JÄMIX

Hur det är – och hur vi tror att det är

För en tid sedan läste jag boken ”Factfulness” av den nyligen bortgångne Hans Rosling. Rekommenderas starkt till alla som är intresserade av fakta kring stora saker på jorden. I boken konstateras att det mesta här [...]

Personalekonomi den 14-15 november

Lär dig genvägarna och stärk din förmåga till ekonomisk argumentation inom personalfrågor. Träna dig i att räkna på olika personalåtgärder, till exempel kompetensutveckling, omorganisation, alternativkostnader m.m.

Läs mer och anmäl dig här

Excel för HR den 22 november 2018

Utnyttja kraften i Microsoft Excel – arbeta snabbare och effektivare!

Microsoft Excel är den mest använda programvaran för lagring, bearbetning och analys av data.  Kursen tar avstamp i grundläggande funktioner men lämpar sig också för dig som kan grunderna och vill vidareutveckla dina kunskaper i Excel.

Läs mer och anmäl dig här

Nyckeltals Årsrapport.2018

I databasen ingår mer än 250 medelstora och stora företag och organisationer med sammanlagt närmare 650 000 medarbetare, motsvarande ca 13 procent av alla som arbetar i Sverige.
Här finns rapporten: Nyckeltals Årsrapport.2018

havet_stranden_365

Utbildningar och seminarier

Nyckeltalsinstitutet arrangerar utbildningar och seminarier inom områdena personalekonomi, rekryteringsekonomi och nyckeltal. Våra lärare och våra arrangemang får höga betyg från deltagarna, vilket vi är mycket glada över. Vi vänder oss också…

Läs mer om utbildningar och seminarier

workshop_365_200

Om Nyckeltalsinstitutet

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och …

Läs vidare om Nyckeltalsinstitutet

jamstalldhet_365

Produkter & tjänster

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI® beskriver arbetsvillkoren i din organisation – ur medarbetarnas perspektiv. Utgångspunkten är att goda arbetsvillkor leder till trivsel och effektivitet. Dessutom ökar organisationens möjligheter att…

Läs om vad vi erbjuder