kvinna_rod_1500_500
spring_1170_390
ansikten_1500_500

Perspektiv!

Senaste veckan har jag varit i England, bland annat besökt Stonehenge, och läst mycket om det engelska språket. Det har vidgat mina perspektiv på bland annat tiden och på de språk vi talar. Stonehenge, denna [...]

Hållbarhetsrapport med HR nyckeltal!

Från januari 2017 gäller ett nytt och viktigt EU-direktiv som resulterat i en lag, SFS 2016:947, som styr ändringar i årsredovisningslagen.

Nyckeltalsinstitutet kan hjälpa er att skräddarsy en hållbarhetsrapport för ert företag som följer den nya lagstiftningen.

Läs mer här

Nyckeltalsutbildning i februari!

Definitioner och nyckeltal! Använda och analysera nyckeltal inom HR-området – viktiga verktyg i verksamhetsstyrningen

Lär dig konstruera nyckeltal, hitta bra nyckeltal för styrning och att välja och välja bort nyckeltal m.m.

Läs mer här

Lär dig mer om Personalekonomi!

Alternativkostnad, ekonomisk argumentation & schabloner inom HR!

Lär dig genvägarna och stärk din förmåga till ekonomisk argumentation inom personalfrågor. Träna dig i att räkna på olika personalåtgärder, till exempel kompetensutveckling, omorganisation, alternativkostnader m.m.

Läs mer här

havet_stranden_365

Utbildningar och seminarier

Nyckeltalsinstitutet arrangerar utbildningar och seminarier inom områdena personalekonomi, rekryteringsekonomi och nyckeltal. Våra lärare och våra arrangemang får höga betyg från deltagarna, vilket vi är mycket glada över. Vi vänder oss också…

Läs mer om utbildningar och seminarier

workshop_365_200

Om Nyckeltalsinstitutet

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och …

Läs vidare om Nyckeltalsinstitutet

jamstalldhet_365

Produkter & tjänster

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI® beskriver arbetsvillkoren i din organisation – ur medarbetarnas perspektiv. Utgångspunkten är att goda arbetsvillkor leder till trivsel och effektivitet. Dessutom ökar organisationens möjligheter att…

Läs om vad vi erbjuder